Ο Δημήτρης Τσακανίκας μιλάει για τα ωφέλη των αρνητικών ιόντων στον οργανισμό μας

Ακούστε τον Δημήτρη Τσακανίκα αντιπρόσωπο της Nuga Best Αλεξανδρούπολης και διευθυντή καταστήματος να παρουσιάζει στον Δημήτρη Κολιό τις επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής στην υγεία μας και τα ωφέλη των αρνητικών ιόντων στον οργανισμό μας, που απολαμβάνουμε από τη χρήση των προϊόντων τουρμανίου και τουρμανίου με νανοδιαμάντι.